نکات ایمنی


• جا به جاییbar2 لوله ها به آرامي و با احتياط انجام گيرد. لوله ها هنگام حمل بايد به طور منظم روي هم قرار گيرند. لوله ها نبايد هنگام حمل تغيير شكل پيدا كنند. 


• از كشيدن لوله در سطح زمين، رها كردن، وارد كردن ضربه به آنها به ويژه در هواي سرد خودداري شود.


• هرگز از لوله هاي ضربه خورده و ترك دار استفاده نكنيد.

 

 

atash• پلی پروپیلن در تماس با آتش، شعله ور شده و بعد از جدا شدن از منبع با دود کمی می سوزد. بنابراین هرگز از آتش براي خم كردن لوله استفاده نكنيد. در صورتي كه خم كردن لوله اجتناب ناپذير باشد، از جريان هواي گرم (با استفاده از يك سشوار) با دماي 140 درجه سانتي گراد استفاده كنيد. توجه كنيد كه شعاع خمش لوله بايد حداقل 8 برابر قطر خارجي آن باشد.

 

 

kh• ویژگی های پلی پروپیلن مانند هر پلیمر دیگری در مقابل تابش طولانی نور خورشید تضعیف می شود. با وجود محافظت محصولات اتصال بسپار در مقابل تابش اشعه فرابنفش، از نگهداري لوله هاي پلي-پروپيلن در معرض تابش مستقيم آفتاب خودداري كنيد. در صورت نياز به نگهداري لوله ها در فضاي آزاد آنها را در زير پوشش مناسب و در جاي خشك قرار دهيد.

 

 

 


• ارتفاع نگهداري لوله ها نبايد از 5/1 متر فراتر رود.

 


• لوله ها و اتصالات را از سرماي شديد محافظت كنيد.sarma

 


• لوله واتصالات بايد در برابر اشياء سخت و نوك تيز محافظت شوند.