سفیران

صفحه سفیران اتصال بسپار خوش آمدید.

 

     
     

 شرکت شمعک سازان گیل

 

 pro mor.rahnama

مجری محترم: آقای مرتضی رهنما

   
 mor.rah.4.1  mor.rah.1.1  

پروژه: رشت - منزل مسکونی 100متر زیربنا - 110 متر لوله - اجرای لوله کشی آب سرد و گرم ، پکیج و فاضلاب

 

 pro m.b

مجری محترم: آقای محمد بکا

   

 beka1-sep

 beka2-sep  beka4-sep

 پروژه: رشت - آقای امد گوراب - 1000متر لوله سفید - 90 متر - واحد1

 

 pro.mj2

مجری محترم : جمال جهانی

خدمات فنی ابریشم جانبازان

 

 

 

 

 

 

1.mj  2.mj  4.mj
 5.mj  6.mj  7.mj

 af pro

مجری محترم : آقای افشین

   

af4  af2  af1

پروژه رشت - آقای محمدی

 

 pro moh

مجری محترم: آقای محسن

   

 moh2  moh2 2  moh1

 

 pro m.b

مجری محترم: آقای محمد بکا

   

 beka8  beka7  beka5
 beka1  beka2  beka4

استان گیلان رشت سنگر جنب بانک ملی

۱طبقه-۱ واحد-۸۰۰ متر زمین ۲۵۰ بنا-۴۰۰ متر لوله کشی سفید-اجرای سیستم سردوگرم،فاضلاب وگرمایش شوفاژ (پکیج)

 

profile

مجری محترم: حامد نازدانه ازخمام

 

 

 

 

 

 

5  6   7
 10  9  9
 واحدویلایی و بابهارخواب ، مجموع۱۶۰مترزیربنا ،مقدارمصرف لوله حدود۱۸۰متر