پرسشنامه

همکار ارجمند و نمایندگی محترم شرکت اتصال بسپار،

ضمن عرض صمیمانه ترین احترامات به استحضار می رساند که شرکت اتصال بسپار در راستای اهداف استراتژیک و توسعه ای خود مبنی بر حضور موثر و هم جانبه در بازار ، به دنبال شناخت وضعیت بازار و همچنین ارزیابی محصولات تولیدی و وارداتی خود می باشد. لذا استدعا دارد با توجه به تجارب و اطلاعاتی که در این حوزه در اختیار دارید نسبت به پاسخگویی به سئوالات ذیل اقدام نمایید. بدیهی است دقت و صراحت جنابعالی در پاسخگویی، مارا در شناخت صحیح و ادراک درست از بازار و محصولاتمان یاری می دهد. قبلاً از بذل توجه و عنایت جنابعالی سپاسگزاری میگردد.

                                                                                                                                   با تشکر

واحد بازاریابی شرکت اتصال بسپار

...