معرفی پلی اتیلن شبکه ای شده ( PEX )

معرفی پلی اتیلن شبکه ای شده ( PEX )

ساختار اصلی لوله PEX ، از پلی اتیلن با چگالی بالا ( HDPE ) تشکیل شده است . لوله پکس یا لوله های مقـاوم در برابر حرارت از پلی اتیلن سنگین و با ایجاد پیوند عرضی پلیمری ساخته و تولید می شود .

این شبکه سه بعـدی ، خصوصـیات ماده اولیه را تا حـدی بهبود می بخشـد که به مـاده ای کاملا" جدید با ویژگـی های برتر تبدیـل می شود . تفاوت بین پلی اتیلن معمولی و پلی اتیلن شبکه ای شده ( PEX ) مشابه اختلاف بین اسپاگتی پخته شده و تور ماهیگتیری است . در حالت اول ، زنجیره های مولکولی به آرامی مرتب شده اند در حالی که در حالت دوم ، زنجیره ها به هم پیوسته یا بهم پیوند خورده اند . لوله PEX و نسل لوله های توسعه یافته آن بیشتر برای نصب در لوله کشی آب سرد و گرم و برنامه های گرمایش مناسب هستند . این لوله ها بدون در نظر گرفتن موانع نفوذی نبایستی برای توزیع آب در سیستم گرمایش نصب و استفاده شوند .

نشانه گذاری در لوله ها

به کمک علامت گذاری در طول کل لوله ( سریالی ) ، لوله های PEX همیشه می توانند شناسایی شوند . لوله ها همیشه با نام محصول ، قطر خارجی ، ضخامت مواد ، تاریخ تولید ، علامت گذاری متراژ و همچنین کلاسهای فشار و دما مشخص می شوند . با توجه به نـوع لوله ، شماره استاندارد مربوطه و همچنین گرید آن نیز ممکن است در نشانه گذاری استفاده شود .

لوله های روکش دار

مواد PEX ، مانند بسیاری از پلاستیک ها ، به مولکول هـای اکسیژن اجازه عبور از آن را متی دهتد . در سیستم آب لوله کشی انتشـار اکسیژن انجام نمـی شود ، زیرا سطـح اکسیژن آب شیر از قبل به نقطه اشباع رسیده اسـت . از طرف دیگر در سیستم های گرمایشـی الزاماتی برای مقاومت در برابر انتشار اکسـیژن وجود دارد . لذا لوله هایی که ما برای اتصـالات رادیاتور و سیستم ها گرمایشـی استفاده می کنیم به یک مانع انتشار اکسیژن الکل وینیل الکل ( EVOH ) مجهز شده اند که در واقع روکش لوله را شامل می گردد . این لایه بدون درز اکسـترود شده است و در خـارج از لوله PEX قترار میگیرد ولذا لوله های روکش شده الزامـات ایمنـی DIN 4726 و ISO 17455 که به مقاومت در برابر انتشار اکسیژن مرتبط میباشد را برآورده می سازد .

لوله PEX اولین ، بهترین و پر کاربردترین نوع لوله در جهان

سیستـم انعطاف پذیر PEX جهت سهـولت در عمـلیات نصب طراحـی شده است ، این لولـهها روشـی ایده آل و مناسـب در تاسیسـات گرمایشی و انتقال آب آشامیدنی محسوب می گردند . لوله های PEX ، یک روش لوله کشی پلاستیکی و با کیفیت بالا هستند که تمام نیاز های نصب بهداشتی را برآورده می کنند . آنها مزه ، بو ، فلزات سنگین یا مواد خطرناک را به آب آشامیدنی منتقل نمی کنند .

لازم به ذکر است پایداری گرمایی این لوله ها خواص منحصر به فردی را ایجاد کرده است و همچنین برای اتصال لوله ها به یکدیگر از اتصالات کوپلی استفاده می شود .

لوله کشی توسط لوله های PEX چگونه است ؟

هزینه لوله کشی PEX ( به اختصار پلی اتیلن شبکه ای شده ) کمتر از نصف قیمت مس است و بسیار سریعتر نصب می شود . و از آنجا که انعـطاف پذیر است ، PEX ، باز ستازی سیستم لولـه کشی را آسـان تر می کند . PEX ، دارای " قدرت ارتجـاعی " قـوی است و همیشه می خواهد به شکل اصلی خود برگردد . بنابراین کار با یک کلاف لوله PEX مانند کشتی گرفتن با یک حریف قوی و غول پیکر است . برای بیشتر قسمتها ، بهتر است به جای شاخه ، کلاف بخرید ( ft10 ) . ممکن است مجبور شـوید برای هر فوت مبلغ بیشـتری بپردازید و یک یا دو اتصال نصب کنید ، اما با این کار از پیچ و تاب خوردن لوله جلوگیری می کنید .

طی سه مرحله سریع ، ساده و ایمن نصب را انجام دهید .

1- لوله را ببرید 2- اتصال کوپلی را باز کرده ، مهره و حلقه را روی لوله قرار داده 3- اتصال را در داخل لوله ثابت می کنیم. 4- حلقه و مهره را به اتصال رسانده و مهره را می بندیم .

اتصال سریع و ابتکاری با حداقل تلاش حتی در شرایط باریک مانند شافت ها ، باعث کاهش خطای کار می شود .

در صورت نصب صحیح اتصال 100% دائمی و ضد نشت می باشد .

چرخش حلقه و مهره روی لوله به طور دقیق انجام می پذیرد تا بر روی هم ثابت شوند .

عدم وجود اورینگ یا سایر قطعات متحرک ، خطر نشت را کاهش می دهد .

عدم وجود حفره ، پوسته پوسته شدن یا خوردگی در سیستم ، آب تمیز و سالم را فراهم می سازد .

معرفی پلی اتیلن شبکه ای شده ( PEX ) (4)

معرفی پلی اتیلن شبکه ای شده ( PEX )

ساختار اصلی لوله PEX ، از پلی اتیلن با چگالی بالا ( HDPE ) تشکیل شده است . لوله پکس یا لوله های مقـاوم در برابر حرارت از پلی اتیلن سنگین و با ایجاد پیوند عرضی پلیمری ساخته و تولید می شود .

این شبکه سه بعـدی ، خصوصـیات ماده اولیه را تا حـدی بهبود می بخشـد که به مـاده ای کاملا" جدید با ویژگـی های برتر تبدیـل می شود . تفاوت بین پلی اتیلن معمولی و پلی اتیلن شبکه ای شده ( PEX ) مشابه اختلاف بین اسپاگتی پخته شده و تور ماهیگتیری است . در حالت اول ، زنجیره های مولکولی به آرامی مرتب شده اند در حالی که در حالت دوم ، زنجیره ها به هم پیوسته یا بهم پیوند خورده اند . لوله PEX و نسل لوله های توسعه یافته آن بیشتر برای نصب در لوله کشی آب سرد و گرم و برنامه های گرمایش مناسب هستند . این لوله ها بدون در نظر گرفتن موانع نفوذی نبایستی برای توزیع آب در سیستم گرمایش نصب و استفاده شوند .

نشانه گذاری در لوله ها

به کمک علامت گذاری در طول کل لوله ( سریالی ) ، لوله های PEX همیشه می توانند شناسایی شوند . لوله ها همیشه با نام محصول ، قطر خارجی ، ضخامت مواد ، تاریخ تولید ، علامت گذاری متراژ و همچنین کلاسهای فشار و دما مشخص می شوند . با توجه به نـوع لوله ، شماره استاندارد مربوطه و همچنین گرید آن نیز ممکن است در نشانه گذاری استفاده شود .

لوله های روکش دار

مواد PEX ، مانند بسیاری از پلاستیک ها ، به مولکول هـای اکسیژن اجازه عبور از آن را متی دهتد . در سیستم آب لوله کشی انتشـار اکسیژن انجام نمـی شود ، زیرا سطـح اکسیژن آب شیر از قبل به نقطه اشباع رسیده اسـت . از طرف دیگر در سیستم های گرمایشـی الزاماتی برای مقاومت در برابر انتشار اکسـیژن وجود دارد . لذا لوله هایی که ما برای اتصـالات رادیاتور و سیستم ها گرمایشـی استفاده می کنیم به یک مانع انتشار اکسیژن الکل وینیل الکل ( EVOH ) مجهز شده اند که در واقع روکش لوله را شامل می گردد . این لایه بدون درز اکسـترود شده است و در خـارج از لوله PEX قترار میگیرد ولذا لوله های روکش شده الزامـات ایمنـی DIN 4726 و ISO 17455 که به مقاومت در برابر انتشار اکسیژن مرتبط میباشد را برآورده می سازد .

لوله PEX اولین ، بهترین و پر کاربردترین نوع لوله در جهان

سیستـم انعطاف پذیر PEX جهت سهـولت در عمـلیات نصب طراحـی شده است ، این لولـهها روشـی ایده آل و مناسـب در تاسیسـات گرمایشی و انتقال آب آشامیدنی محسوب می گردند . لوله های PEX ، یک روش لوله کشی پلاستیکی و با کیفیت بالا هستند که تمام نیاز های نصب بهداشتی را برآورده می کنند . آنها مزه ، بو ، فلزات سنگین یا مواد خطرناک را به آب آشامیدنی منتقل نمی کنند .

لازم به ذکر است پایداری گرمایی این لوله ها خواص منحصر به فردی را ایجاد کرده است و همچنین برای اتصال لوله ها به یکدیگر از اتصالات کوپلی استفاده می شود .

لوله کشی توسط لوله های PEX چگونه است ؟

هزینه لوله کشی PEX ( به اختصار پلی اتیلن شبکه ای شده ) کمتر از نصف قیمت مس است و بسیار سریعتر نصب می شود . و از آنجا که انعـطاف پذیر است ، PEX ، باز ستازی سیستم لولـه کشی را آسـان تر می کند . PEX ، دارای " قدرت ارتجـاعی " قـوی است و همیشه می خواهد به شکل اصلی خود برگردد . بنابراین کار با یک کلاف لوله PEX مانند کشتی گرفتن با یک حریف قوی و غول پیکر است . برای بیشتر قسمتها ، بهتر است به جای شاخه ، کلاف بخرید ( ft10 ) . ممکن است مجبور شـوید برای هر فوت مبلغ بیشـتری بپردازید و یک یا دو اتصال نصب کنید ، اما با این کار از پیچ و تاب خوردن لوله جلوگیری می کنید .

طی سه مرحله سریع ، ساده و ایمن نصب را انجام دهید .

1- لوله را ببرید 2- اتصال کوپلی را باز کرده ، مهره و حلقه را روی لوله قرار داده 3- اتصال را در داخل لوله ثابت می کنیم. 4- حلقه و مهره را به اتصال رسانده و مهره را می بندیم .

اتصال سریع و ابتکاری با حداقل تلاش حتی در شرایط باریک مانند شافت ها ، باعث کاهش خطای کار می شود .

در صورت نصب صحیح اتصال 100% دائمی و ضد نشت می باشد .

چرخش حلقه و مهره روی لوله به طور دقیق انجام می پذیرد تا بر روی هم ثابت شوند .

عدم وجود اورینگ یا سایر قطعات متحرک ، خطر نشت را کاهش می دهد .

عدم وجود حفره ، پوسته پوسته شدن یا خوردگی در سیستم ، آب تمیز و سالم را فراهم می سازد .

جزوه صنعت پلی پروپیلن

 

1-لوله کشی

لوله‌کشی به نصب لوله‌های فلزی یا سیمانی و پلاستیکی و ... به منظور انتقال مایعات، گازها و گاه جامدات از یک نقطه به نقطه دیگر گفته می‌شود. لوله ها، اتصالات و شير فلكه ها روي هم رفته سيستم لوله كشي را تشكيل مي دهند.

2-انواع کاربردها

لوله‌کشی برای موارد زیر استفاده می‌شود:

         لوله‌کشی سرد و گرم در تاسیسات ساختمانی

           سیستم گرمایش کفی ساختمان

           سیستم حرارتی رادیاتور

           استفاده برای تاسیسات صنعتی

           قابل استفاده جهت انقال مواد شیمیایی (بازی و اسیدی)

           سامانه‌های پنوماتیک و هوای فشرده

           شبکه‌های آبرسانی شهری، صنعتی، کشاورزی

           تاسیسات بیمارستانی

3-اجزای یک سیستم لوله کشی

1)  لوله

لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سرباز، با سطح مقطع دایره ای شکل می باشد.

2)  اتصالات 
به كمك اتصالات لوله ها در طول هاي مختلف به هم وصل مي شوند تا طول مورد نظر به دست آيد و در عين حال اتصالات ، پيوستگي و تغيير جهت مسير لوله كشي را تامين كنند. پيوستگي و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها ، مغزي ها و تبديل ها ميسر ميشود. براي تغيير مسير خط لوله ها از سه راه، چهار راه و زانو استفاده مي كنند. كلاهك (كپ)­­­­­ براي بستن دهانه لوله، در پوش براي كور كردن دهانه اتصالات و تبديل ها براي تبديل قطر دهانه لوله و اتصالات به كار ميروند

مهره ماسورها اتصالاتي بوجود مي­آورند كه به سادگي باز ميشوند. مهره ماسوره ها رزوهاي سه پارچه اند: دو قسمت از آن ها كه به دو سر لوله­ها پيچ شده و قسمت سوم در حالي كه با رزوه قسمت اول درگير است و برروي قسمت دوم نيز مي لغزد اين دو تكه را به همديگر متصل مي سازد.

1-2 ) لوله مغزي :مغزي يك قطعه لوله كوتاه دو سر دنده و يك قطعه آهن ريخته شده به شكل لوله كه دو سر آن از خارج دنده مي گردد ساخته مي شوند. براي اتصال اجزاي سيستم لوله كشي به خصوص اتصال دو وصاله به يكديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. مغزي ها شامل مغزي رو پيچ ساده روپيچ توپيچ تبديل و روپيچ تبديل مي باشند . از مغزي تبديل روپيچ توپيچ همانند بوشن و سه راهي تبديل براي تغيير قطر در لوله كشي استفاده مي شود .

2-2) سه راهها: مهمترين و پرمصرف ترين اتصالات در انشعاب لوله ها هستند .سه راهها مانند زانو در اندازه ها و انواع متنوعي ساخته ميشوند.از آن براي انشعاب هاي 90 درجه استفاده مي شود و همواره انشعاب آن با زاويه قائمه است. اگر هر سه خروجي سه راه هم اندازه باشند نوع آن بر حسب قطر لوله مشخص مي شود مانند سه راه يك دوم اينچ چنانچه اندازه قطر انشعاب (نافي) با قطر لوله اصلي متفاوت باشد اول اندازه قطر اصلي را مي نويسند و بعد انشعاب. زماني كه قطر هر سه خروجي متفاوت باشد اندازه هر سه خروجي را بايد نوشت و قطر لوله اصلي را بايد اول آورد .

3-2) چهار راه:در واقع همان سه راه است كه خروجي ديگري مقابل نافي داشته باشد محورهاي اين چهارراه خروجي در صفحه اي مشترك واقع و بريكديگر عمود هستند. چهارراه نيز مانند سه راه در اندازه هاي مختلف ساخته مي شوند.

4-2)در پوشها:براي بستن انتهاي لوله بوشن دار يا اتصالي كه داراي رزوه مادگي باشد به كار ميروند. در پوشها از جنس چدن آهن چكش خوار و برنج هستند.

 5-2) مهره ماسوره : انواع مختلفي دارند. كاربرد فراوان مهره ماسوره ها در خطوط لوله كشي در سهولت تعميرات نمود مي كند. وقتي مهره ماسوره و يك اتصال تلفيق شوند ميتوان با استفاده از يك اتصال رزوهاي تنها از تمام مزاياي مهره ماسوره بر خوردار شد.

6-2) بوشن :معمولا سر هر شاخه لوله يك عدد بوشن نيز مي بندند. بوشن ها از جنس چدن يا آهن چكش خوار و يا برنج هستند. بوشن ها عموما رزوه راستگرد دارند ولي نوع چپگرد را هم طبق سفارش مي سازند.نوع ديگري از بوشن كه روپيچ توپيچ يا دنباله نام دارد با بوشن متعارف فرق مي كند­­ و داراي رزوه روپيچ استعملكرد بوشن تبديل اتصال انتهاي رزوه شده(خارجي) لوله به اتصالي با اندازه بزرگتر است. بوشن تبديل يك روپيچ- توپيچ به شكل در پوش تو خالي و با دو دهنه به قطر هاي مختلف است و آنرا ميتوان اتصالي براي كاهش و يا افزايش قطر تلقي كرد.

7-2) كلا هكهاي لوله: كلاهك (كپ) لوله براي بستن لوله يا اتصالي كه داراي رزوه روپيچ باشد به كار مي رود.كلا هك­ها مانند در پوش ها از جنس چدن آهن چكش خوار و برنج هستند.

 

 

آیین نصب و کاربرد لوله های تلفیقی (پنج لایه) و تک لایه قسمت یک

آیین نصب و کاربرد لوله های تلفیقی (پنج لایه) و تک لایه قسمت یک

سیستم­های لوله­ کشی تلفیقی (پنج لایه)، یکی از پیشروترین سیستم­های لوله­ کشی برای انتقال آب سرد و گرم بهداشتی و سیستم­های گرمایش و سرمایش در ساختمان­ های مسکونی، تجاری، صنعتی و ... به شمار می­روند.

 

ادامه مطلب: آیین نصب و کاربرد لوله های تلفیقی (پنج لایه) و تک لایه قسمت یک

تاریخچه انواع لوله

لوله های پی وی سی

a

برای اولین بار ، پی وی سی در سال ۱۸۷۲ ، در یک آزمایشگاه تولید شد. در سال ۱۹۱۲ ، یکی از شیمیدانهای آلمانی به نام فریتز کلانه، موفق به ترکیب استیلن و اسید کلریدریک شد . محصول این واکنش گرید وییل بود. این محقق، بر آن بود که به نحوی از رادیکالهای آزاد برای پلیمری شدن ترکیب مذکور استفاده نماید که تا سال ۱۹۲۵، این طرح مسکوت ماند. در سال ۱۹۲۶ ، یک شیمیدان آمریکایی به نام والدوسيمون ، موفق به کشف پی وی سی گردید ، تولید، تجاری این ماده در سال ۱۹۳۰ شروع شد . در زمان جنگ جهانی دوم، ساخت انواع محصولات از این ماده استفاده گردید و به مرور تکنولوژی تولید مواد اولیه آن از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه مانند ایران ، انتقال یافت. لوله های پلیمری که امروزه استفاده میشود بیشتر از ماده پلاستیک گرمانرم تشکیل شده است . این لوله ها بیشترین مورد استفاده را در بازارهای جهانی دارد . محققان آلمانی ، پی وی سی را توسعه دادند و توانستند در هنگامی که با کمبود مواد اولیه برای لوله های معمولی مواجه شدند، از این ماده جهت ساخت لوله های آب استفاده کنند. .

امروزه ، کاربرد لوله های پی وی سی در شبکه های انتقال آب و سیستم فاضلاب، جایگاه خاصی دارد. لوله های پی وی سی به دلیل ارزان بودن و امکان نصب آسان آنها ، در مقایسه با دیگر لوله های پلیمری به خصوص در سیستم فاضلاب ، بیشترین مصرف را داراست

لوله های پلی اتیلن پلی اتیلن برای اولین بار در سال ۱۹۳۳، توسط شرکت شیمیایی سلطنتی انگلستان (سام) اختراع شد. این مواد به صورت تجاری تا سال ۱۹۳۹ مورد استفاده قرار نگرفت تا اینکه شرکتی از این مواد، در سال ۱۹۳۹ برای کابل های تلفن استفاده کرد. پلی اتیلن تولیدی در این سال، پلی اتیلن با چگالی پایین بود . دیری نگذشت که این ماده به عنوان جز بسیار مهم در توسعه سیستم رادیو جنگ جهانی دوم مطرح شد. در سال ۱۹۵۷الی۵۶ پلی اتیلن با چگالی

بالا و در سال ۱۹۷۶، پلی اتیلن خطی با چگالی پایین تولید شد. از سال ۱۹۵۰ تا امروز، کاربرد لوله های پلی اتیلنی در زمینه سیستم های انتقال آب نوشیدنی رواج یافته شده است. این نوع لوله ها بعد از لوله های پی وی سی در ردیف دومین لوله برای استفاده در لوله های پلیمری در دنیا . در سالهای ابتدایی ۱۹۶۰، لوله های پلی اتیلنی با چگالی بالا و چگالی پایین در زمینه لوله کشی آب آشامیدنی استفاده می شود. در ابتدا این نوع لوله ها در خطوط سرویس های خانگی یا کاربردهای ویژه مانند زهکشی کاربرد کاربرد قرار می گرفت و این به دلیل هزینه بیشتر نصب، نسبت به مواد دیگر بود. ولی لوله این لوله ها به عنوان یکی از مهمترین و مصرف ترین لوله ها در صنعت تاسیسات به شمار میروند. به طور کلی می توان گفت، این لوله ها از حدود چهل سال پیش رواج یافته اند

لوله های آب آشامیدنی از سال ۱۹۵۰

لوله های گاز از سال ۱۹۶۰

لوله های برق از سال ۱۹۶۰

لوله های کابل ها از سال ۱۹۷۰

لوله های دو جداره برای شبکه از سال ۱۹۸۰

 

لوله های پلی اتیلن مشبک

به دلیل مقاوم نبودن پلی اتیلن در برابر تکج ، لوله های پلی اتیلن برای حمل سیالات با دمای زیاد مناسب نمیباشد. بنابر این، استفاده از این لوله ها در تاسیسات گرمایشی و انتقال آب گرم بهداشتی مشکل آفرین است . همچنین لوله های پلی اتیلن بر خلاف لوله های فلزی فاقد ساختار فشرده اند و نفوذپذیری این لوله ها در مقابل گازها بالاست. همین امر موجب فرسودگی زودرس و طول عمر پایین این لوله ها میشود. به منظور رفع نقایص موجود و ساخت لوله های با طول عمر زیاد و دارای خواص مکانیکی و فیزیکی مناسب در دمای بالاتر از دمای محیط ، روش شبکه ای کردن لوله های پلی اتیلن توسط انگل در سال ۱۹۷۰ ، ابداع گردید . قبل از آن، در دهه ۱۹۵۰ هم با فکر تقویت ساختار پلی اتیلن ، تلاشهایی صورت گرفت. در ابتدا هدف، تقویت اتصال بین زنجیره پلیمر بود، در نهایت این تحقیقات منجر به تقویت پیوندهای بین مولکولهای پلی اتیلن شد . در سال ۱۹۷۵، کشف شد که پلی اتیلن را می توان با استفاده از ترکیات آزو شبکه ای کرد و برای اولین بار در سال ۱۹۷۷، لوله هایی از پلی اتیلن مشبک به وسیله فرآیند لوبونیل ساخه شد. در تعداد زیادی از کشورهای اروپایی ، از سال ۱۹۶۰ تا کنون، این لوله ها جهت سیستمهای لوله کشی، گرمایش تشعشعی و ذوب برفها استفاده میشود. پلی اتیلن مشبک در سال ۱۹۸۰ ، در آمریکا معرفی شد و از آن زمان تا کنون هر ساله گستره کاربرد آن بیشتر میشود.

 

لوله های تلفیقی

از آنجا که لوله های پلیمری محدودیت هایی در انتقال حرارت و یا تحمل فشار و ارتفاع بالا جهت رفع این نقیصه در کشور سوئیس در سال ۱۹۶۵، تلفیقی از فلز و پلیمر جایگزین لوله های پلیمری تبدیل شد. تا دهه ۱۹۷۰، استفاده از انواع لوله های پلیمری و تلفیقی در سیستم های تاسیساتی ناشناخته ماند و غالبا در تاسیسات، لوله های سری سیاه و گالوانیزه و مسی به کار میردند. در سال ۱۹۸۰، در کشور سوئیس لوله تلفیقی به بازار آمد و در اواخر ۱۹۸۰، در آلمان و در نهایت در اروپا با موفقیت خود را پیدا کرد. در سال ۱۹۸۳، لوله‌های لوله‌های پلی‌اتیلن مشبک با لایه‌های کشور در کشور آمریکا مورد مصرف مصرف قرار می‌گیرد تا به این ترتیب این صنعت در تاسیسات آب‌رسانی، بهداشتی، حرارتی و برودتی کاربرد خود را پیدا كرده و استانداردهای مربوطه را دریافت کرده اند.

 

لوله های پلی پروپیلن

به طور کلی پلیمرها بعد از جنگ جهانی دوم ، رشد چشمگیری پیدا کردند و اثر خود را در زندگی روزانه نشان دادند . پلی پروپیلن در سال ۱۹۲۵ ، به وسیله پرفسور نانا کشف شد ناتا بعد از آن در توسعه فرآیند تولید صنعتی بلی پلی اتیلن و گاز پروپیلن گام برداشت. فرآیند تولید تجاری پلی پروپیلن در سال ۱۹۵۷ شروع شد. این ماده، امروزه یکی از ارزانترین و پر مصرفترین ماده پلیمری در جهان است و این مصرف هر ساله گستره بيشتري میابد

 

لوله های پلی بوتیلن

این پلیمر، در سال ۱۹۶۰ به صورت معنی در کشور آلمان ساخته شد و در سال ۱۹۷۷، توسط شرکت شل در ایالات متحده در ساخت لوله های مصرف شده است. این پلیمر مقاومت عالی در برابر ازون و اکسایش داشته و نسبت به سایر پلیمرها از مقاومت در برابر نفوذ پذیرش در برابر گاز است .

پلیمر پلی بوتیلن که یک پلاستیک گرمانرم چهار گرینه است.

 

کلسیم کربنات

کربنات کلسیم و تاثیر آن بر پلی پروپیلن ( از خصوصیات مهم تا کاربرد)

 

calsium carbonat

 

امروزه یکی از مواد پلیمری پرکاربرد در صنعت پلاستیک ماده پلی پروپیلن است که به علت خواص خود کاربرد وسیعی را در صنعت پیدا کرده است.

 یکی از آمیزه های مورد استفاده پلی پروپیلن پرشده با کربنات کلسیم است که اخیرا توجه بسیاری از صنعتگران را به خود جلب کرده است.

کربنات کلسیم ماده ای بسیار ارزان با خواص کارامد و خوب است.

آمیزه پلی پروپیلن با کربنات کلسیم مصارفی مثل قفسه های پلاستیکی، تهیه کیسه با قابلیت چاپ ، ساخت تخت کفش ها و صندل ها، صنایع خودرو ، لوازم خانگی و .... دارد.

 

تغییراتی که کربنات کلسیم در پلی پروپیلن حاصل می کند شامل موارد زیر است:

  • افزایش مدول (مقاومت در برابر تغییر شکل)
  • کاهش تنش تسلیم
  • کاهش استحکام کششی
  • تسریع در کریستالیزاسیون و دمای ماکزیمم آن
  • کاهش میزان کریستالینیتی و افزایش مقاومت ضربه ( مقدار بهینه دارد) و کاهش قیمت

 

 

 

پلی پروپیلن از جمله پلیمر هایی است که می توان آن را در فرایند های مختلف مانند قالب گیری تزریقی ، اکستروژن ، فیلم دمشی، تولید صفحه و لوله و تک رشته و قالب گیری دمشی استفاده کرد.

 

 

یک کربنات کلسیم مناسب باید ویژگی های زیر را داشنه باشد:

درجه خلوص بالا ، دانه بندی بسیار ریز و سطح مخصوص بالا
پراکندگی ذرات باید بسیار محدود باشد
عدم جذب رطوبت
خنثی بودن و عدم خورندگی با توجه به پوشش آلی آن
جریان و روان کنندگی و عدم تولید گرد و غبار در تولید

 

تقسیم بندی کربنات کلسیم:

کربنات کلسیم طبیعی : گچ ، سنگ آهک و مرمر

 

اجزای تشکیل دهنده کربنات کلسیم طبیعی :

کربنات های کلسیم در ترموپلاستیکها به عنوان تقویت کننده استفاده می شود

 

کربنات مصرفی باید مشخصات زیر را داشته باشد: CaCo3 %98-99.5 
Mg Co3 0.5%
Fe2O3 0.2%

تخریب در اثر اشتعال %43.3 تا 43.8%

میزان رطوبت تا 0.3%
چگالی تا 2.7 گرم بر سانتی متر مکعب
سختی 3 موهز
درجه سفیدی 85تا 95 درصد
PH
از 0.5 تا 9
جذب روغن 9-21 گرم بر 100 گرم پودر
سطح مخصوص 1تا 15 m2/g

 

کربنات کلسیم رسوبی (سنتزی)

خواص ویژه کربنات کلسیمی که رسوبی و سطح آن اصلاح شده است به دلیل اندازه ذرات کوچک ، درجه خلوص بالا و ساختار معدنی آن است .یکی از نتایج اصلاح سطح کربنات کلسیم توزیع خوب آن در ماتریس پلیمر است.

کربنات کلسیم رسوبی را می توان از خلوص بالا ؛ ساختار معدنی و اندازه ذرات شناخت اما نسبت به کربنات کلسیم طبیعی معایب زیر را دارد.

  • گرانتر است
  • افزایش نیرو های برشی حین فرایند به علت سطح مخصوص بیشتر که افزودن آن را در مقدار زیاد غیرممکن می کند.

 

خصوصیات کربنات کلسیم رسوبی CCP

متوسط اندازه ذرات بین 0.004 تا 0.07 میکرون

درجه سفیدی از 95تا 96%
جذب روغن از 35تا40گرم بر 100 گرم پودر
سطح مخصوص 32تا 40گرم بر 100 گرم پودر

 

کاربرد کربنات کلسیم بر اساس مش:

سیم و کابل مش 800 تا 3500
لوله پی وی سی 800تا 1000
گرانول پی وی سی 800 تا 3500
چرم مصنوعی 800تا 1500
کاغذ 1500تا 2500
رنگ 800 تا 3500
لاستیک 800 تا 1000
خوراک دام و طیور 100تا 800
شیمی ساختمان 400 تا 800
کاشی و سرامیک 400تا 1000
ایزوگام 400تا 1500
چسب و لعاب 600تا 3500

 

** پلی کربنات قابلیت استفاده در پلی پروپین راندوم کوپلیمر تیپ سوم را ندارد.