منشور اخلاقی

منشوراخلاقیکارشناساناتصالبسپار

کارشناساناتصال بسپاربه لطف خداوند متعال تمامی تلاش و اراده خود را مبنی بر خدمترسانی صحیح و اصولی
در امر بررسی محصولات این شرکت می
کنند.

اعتقاد بر این نظریه که مشتریان این کالاها صاحبان اصلی این مجموعه هستند، کارشناسان را بر آن می دارد تا
تلاش مضاعفی در جهت رساندن حداکثری کیفیت کالاها به موازین مورد انتظار مشتریان عزیز را در نظر بگیرند.

دارا بودن خصوصیاتی همچون نظم، مسئولیتپذیری و انصاف از سوی کارشناساناتصال بسپارسبب میشود تا
مشتریان رضا
یت کامل از محصولات این کارخانه داشته باشند.

اطلاع رسانی پیرامون محصولات جدید و سرعت در ارسال کالاهابه منظور کاهش دیر کردها و تاخیرات نیز از
دیگر اهداف این گروه است.

پرهیز از احمال و سهل انگاری در انجام وظایف و تلاش در جهت برآورده ساختن تمامی انتظارات مشتریان عزیز
مبنی بر داشتن بهترین و با کیفیت
ترین محصولات، در رسته عملکردهای کارشناس مجموعهاتصال بسپاراست.

ارتقا سطح علمی و عملی تمامی کارمندان با برگزاری کلاسهای آموزشی دلیلی بر علاقمندی این کارشناسان به
ارائه هر چه بهتر خدمات و محصولات
با کیفیت به مشتریان عزیز است.


 

 

 منشورحقوقمصرفکنندگاناتصالبسپار


شناسایی کامل نیازهای مشتری 

رهبری و مدیریت تمامی عوامل در جهت جذب رضایت مشتری

رفتار بر مبنای صداقت و شفافیت با مشتریان

معرفی و حمایت از تولیدات ایرانی

پرهیز از حواشی و تمرکز صحیح بر روی تامین خواستهها

استفاده بهینه از تمامی امکانات برای شناسایی بهتر کالاهای برتر

ارجنهادن به تولیدکنندگان برتر و معرفی کالاهای ایشان

احقاق حقوق واقعی مشتری با ارائهی کالای با کیفیت

محقق کردن تمامی وعدهها مبنی بر تامین کالاها با حداقل قیمت

حفظ احترام و پایبندی به قوانین اخلاقی و وجدانی مشتریمداری

رسیدن به رضایت مشتری و در نظر گرفتن آن به عنوان هدف اصلی

رعایت کلیه جوانب قانونی و عرفی در مراحل انجام کار